הלקוחות של עצמאי בשטח ממליצים, חולקים חוויות ומשתפים הנאות